<% Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") str1 = Request.Form("water") str2 = Request.Form("wheels") str3 = Request.Form("journeys") str4 = Request.Form("sport") str5 = Request.Form("leisure") str6 = Request.Form("home") str7 = Request.Form("style") str8 = Request.Form("wealth") if not str1 = "" then str1 = true else str1 = false end if if not str2 = "" then str2 = true else str2 = false end if if not str3 = "" then str3 = true else str3 = false end if if not str4 = "" then str4 = true else str4 = false end if if not str5 = "" then str5 = true else str5 = false end if if not str6 = "" then str6 = true else str6 = false end if if not str7 = "" then str7 = true else str7 = false end if if not str8 = "" then str8 = true else str8 = false end if RS.Open "Contacts", Conn, 2, 2 RS.addnew RS("Etternavn") = request("Etternavn") RS("Fornavn") = request("Fornavn") RS("Firma") = request("Firma") RS("Jobbtittel") = request("Jobbtittel") RS("Adresse1") = request("Adresse1") RS("Adresse2") = request("Adresse2") RS("Poststed") = request("Poststed") RS("Fylke") = request("Fylke") RS("Postnummer") = request("Postnummer") RS("Land") = request("Land") RS("Telefon_Arbeid") = request("Telefon_Arbeid") RS("Direktelinje") = request("Direktelinje") RS("Telefaks_Arbeid") = request("Telefaks_Arbeid") RS("Telefon_Privat") = request("Telefon_Privat") RS("Mobil") = request("Mobil") RS("Epost1") = request("Epost1") RS("Epost2") = request("Epost2") RS("Epost3") = request("Epost3") RS("Webside") = request("Webside") RS("water") = str1 RS("wheels") = str2 RS("journeys") = str3 RS("sport") = str4 RS("leisure") = str5 RS("home") = str6 RS("style") = str7 RS("wealth") = str8 RS("Notater") = request("Notater") RS.update RS.close set RS = nothing %> Kunde kontakter
 Legg til kontakt
 Vis/rediger enkel
 Vis liste
 Administrasjon
 Last ned database
 Support
 Logg Ut
 Legg til kontakt
Kontakten ble lagt til.

<< Tilbake
Løsningen er laget avcompanie consulting