<% If Not Request.Form("Firma") = "" then Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.Open "Firma", Conn, 2, 2 RS.addnew RS("Firma") = request("Firma") RS.update RS.close set RS = nothing else end if %> <% If Not Request.Form("Selger") = "" then Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.Open "Selger", Conn, 2, 2 RS.addnew RS("Selger") = request("Selger") RS.update RS.close set RS = nothing else end if %> Kunde kontakter
 Legg til kontakt
 Vis/rediger enkel
 Vis liste
 Administrasjon
 Last ned database
 Support
 Logg Ut
 Administrasjon
Ansvarlige ble oppdatert.

<< Tilbake
Løsningen er laget avcompanie consulting