<% Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open dsn SQL = "DELETE FROM Contacts WHERE ID LIKE ('%" & request("ID") & "%')" Set RS = Conn.Execute(SQL) %> Kunde kontakter
 Legg til kontakt
 Vis/rediger enkel
 Vis liste
 Administrasjon
 Last ned database
 Support
 Logg Ut
 Slett kontakt
Kontakten ble slettet.

<< Tilbake
Løsningen er laget av companie consulting