Legg til kontakt
 Vis/rediger enkel
 Vis liste
 Administrasjon
 Last ned database
 Support
 Logg Ut
 Administrasjon

<% dim RSFORM Set RSFORM = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RSFORM.Open "Settings", Conn, 2, 2 RSFORM.Find "ID='" & 1 & "'" %>
Admin ID " class="inputbox" size="30" maxlength="255">
Passord " class="inputbox" size="10" maxlength="255">
  " class="inputbox" size="10" maxlength="255">
<% RSFORM.close set RSFORM = nothing %>
Løsningen er laget av companie consulting