<% dim RSSETTINGS Set RSSETTINGS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RSSETTINGS.Open "Settings", Conn, 2, 2 RSSETTINGS.Find "ID='" & 1 & "'" RSSETTINGS("Admin_ID") = request("Admin_ID") RSSETTINGS("Admin_Passord") = request("Admin_Passord") RSSETTINGS.update RSSETTINGS.close set RSSETTINGS = nothing %> Kunde kontakter
 Legg til kontakt
 Vis/rediger enkel
 Vis liste
 Administrasjon
 Last ned database
 Support
 Logg Ut
 Administrasjon
Brukernavn og passord ble oppdatert.

<< Tilbake
Løsningen er laget av companie consulting