<% If Request("SecondTry") = "True" Then If Request("WrongPW") = "True" Then Response.Write "
Ugyldig passord. Vennligst prÝv igjen.
" Else Response.Write "
Bruker ikke funnet. Vennligst prÝv igjen.
" End If End If %>
Innlogging for meglere
Megler ID:
Megler Passord:
 
Løsningen er laget av companie consulting